Kalkmaleri Bellinge kirke                                           Altertavle Brændekilde kirke
 

 

Menighedsrådsvalget i Brændekilde og Bellinge sogne

På valgforsamlingsmødet 15.9.2020 valgtes følgende, som – med forbehold for formelle indsigelser – udgør Brændekilde Bellinge menighedsråd i en fireårig funktionsperiode fra det nye kirkeårs start:

Niels-Jørgen Bøhnke, Astrid Toft Duelund, Anette Erfurth, Minna Johanne Greve, Ole Iskov, Flemming Rytter Laursen, Aage Mejrup, John Rosenly og Børge Wagner. Stedfortrædere: Hanne Marie Tovgaard, Bent Yde og Marianne Schønemann.

Der kan indgives skriftlig klage over valget til biskoppen indtil senest 24.11.2020, jfr. Kirkeministeriets cirkulære nr. 9011 af 10.1.2020.

Der kan indleveres alternativ kandidatliste på en af Kirkeministeriet godkendt formular og dermed udløses afstemningsvalg indtil senest 13.10.2020, jfr. Kirkeministeriets cirkulære nr. 9014 af 10.1.2020. Menighedsrådet består af 6 medlemmer valgt i Bellinge sogn og 3 medlemmer valgt i Brændekilde sogn. Alternative kandidatlister skal underskrives af et antal stillere svarende til antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges, og indleveres til Minna Johanne Greve, Helleløkken 3, 5250 Odense SV eller Hans Christian Dorf, Kirkelundvej 20, 5250 Odense SV.

Valgbestyrelsen, Brændekilde Bellinge menighedsråd


Tilmelding til konfirmationsforberedelse i skoleåret 2020/21

Skal du konfirmeres til foråret, er det nu tid til at melde sig til. Det gøres let og enkelt via  https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding 

Her logger dine forældre ind og tilmelder dig ved hjælp af nemID.

Når din tilmelding er modtaget og behandlet, modtager I besked i E-boks eller på mail. Efterfølgende foregår al kommunikation med kirken via en sikker platform som du finder her:  https://konfirmand.kirkenettet.dk

Vi glæder os til at se dig.

Konfirmandkommunikation

Al kommunikation vedr. konfirmation og konfirmationsforberedelse foregår i år i folkekirkens nye kommunikations-system. Her kan du sende beskeder sikkert til dit barns præst og modtage information om konfirmationsforberedelsen. Når dit barn er tilmeldt skal du gå ind i systemet og registrere skole, klasse og andre væsentlige informationer. Klik på linket og log ind med nemID.

https://konfirmand.kirkenettet.dk

Konfirmationsforberedelsen begynder i uge 43. Dvs. 20. oktober. Konfirmander fra Ådalsskolen og Kratholmskolen hver tirsdag kl. 8-10.30 og konfirmander fra Rasmus Rask skolen hver tirsdag kl. 13.15 -14.45

Konfirmationsdatoer 2021

Bellinge kirke

7. a Rasmus Raskskolen søndag d. 25. april kl. 11.00
7. b Rasmus Raskskolen søndag d. 25. april kl. 9.00

7. klasse Ådals skolen søndag d. 9. maj kl. 11.00

Konfirmander fra Brændekilde sogn, der ønsker konfirmation i Brændekilde kirke søndag d. 2. maj kl. 11

Brændekilde kirke
7. klasse Kratholmskolen søndag den 9. maj kl. 9.30

 


    

Tilmelding til efterårssangaften d. 27. oktober kl. 19:00

Hvis der ikke er plads til sangaftenerne, kan du blive skrevet op på venteliste.

Kontakt Bjørn tlf.: 24970238 eller mail: organist.bellingekirke@gmail.com


 Tilmelding til julesangaften den 8. december kl. 19:00    

Tilmelding til julesangaften den 10. december kl. 19:00


Kirkebil kan bestilles til gudstjenester.

Henvendelse kirketjener 61632662

 

 

 

 


Der er kirkekaffe i Brændekilde og Bellinge kirker efter gudstjenesterne

kl. 9.30 og kl. 11.00

 

 

 Få kirkeforlderen leveret til din postkasse

Læs seneste kirkefolder her

 

 

 

 


Tilmelding til babysalmesang   

Kom og vær med. Det er vores kirkesanger Mette Maria Øyen, der står for babysalmesang i Bellinge Sognehus. 
Holdet er pt. overtegnet, men tilmeld dig her, så vil Mette Maria kontakte jer, når der er plads igen

Tilmelding babysalmesang

 

 

 


Brændekilde og Bellinge kirker er "Grønne"