Formand:  

John Rosenly
Tlf.: 40469078
john.rosenly@hotmail.com

Sikker mail til menighedsrådet

Næstformand:

 

Anette Erfurth
Tlf.: 29904453

Kasserer:

 

Niels J. Bøhnke
Tlf.: 65961699/53311699
regnskab@bellingekirke.dk

Kontaktperson:

 

Minna Greve
Tlf.:27218430

 

Ole Iskov
Tlf: 61773625

 

Børge Wagner
Tlf: 65960745

 

Aage Mejrup
Tlf.: 25853491

 

Astrid Toft Duelund
Tlf.: 27208582

Kirkeværge Brændekilde og Bellinge 

Flemming Rytter Laursen
Tlf.:20133890

 

Suppleanter Bellinge:

Hanne Marie Tovgaard
Tlf.: 22556306

Bent Yde
Tlf.: 22862822

Marianne Schønemann
Tlf.: 24404740